Úvodná stránka » Vráble
RTG pracovisko JESSENIUS - diagnostické centrum a.s.
poliklinika Vráble Moravská ul. 512/62
952 01 Vráble oblasť poskytovaných rádiodiagnostických výkonov : -RTG snimkovanie ( skiaskopia ) kontakt: - telefónne čísla: 037/7833105