Úvodná stránka » SKIAGRAFIA RTG

 KONTAKTNÝ FORMULÁR SKIAGRAFIA RTG

SKIAGRAFIA (RTG snímkovanie):
pracoviská :
1/
JESSENIUS - diagnostické centrum a.s. Nitra, RTG pracoviská,
Špitálska 6 - areál Fakultnej nemocnice  NITRA,  949 01 Nitra
telef. objednávanie a informácie :  037/2850410, 037/6554658, 0911/043374
fax: 037/6554656, 037/2850415
mail: jessenius@jessenius.sk

2/
RTG pracovisko JESSENIUS - diagnostické centrum a.s., poliklinika Klokočina1,
Hviezdoslavova ul.1 , 949 01 Nitra
telef. objednávanie a informácie : 037/6503421, 0911/043377

3/
RTG pracovisko JESSENIUS - diagnostické centrum a.s. Nitra, poliklinika
Klokočina2,
Čajkovského ul.44 , 949 01 Nitra
telef. objednávanie a informácie : 037/6516489

4/
RTG pracovisko JESSENIUS - diagnostické centrum a.s., poliklinika Chrenová,
Fatranská ul.12, 949 01 Nitra
telef. objednávanie a informácie : 037/6537446, 0911/043376

5/
RTG pracovisko JESSENIUS - diagnostické centrum a.s., poliklinika Vráble,
Moravská ul. 512/62, 952 01 Vráble
telef. objednávanie a informácie : 037/7833105

6/
RTG pracovisko JESSENIUS - diagnostické centrum a.s.,
poliklinika Zlaté Moravce, Bernolákova ul. 2042/24,  953 01 Zlaté Moravce
telef. objednávanie a informácie : 037/6520078

7/
RTG pracovisko JESSENIUS - diagnostické centrum a.s.,
poliklinika sv. Valérie, ul.Ötvösa č.37945 05 Komárno
kontakt: 035/6479006 - telefonické objednávanie a informácie