Úvodná stránka » PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

Skiaskopia / RTG / klasická: ITALRAY standard rad room, CHIRODUR -- digitálna: DIRA DUAL Digital X-Ray -- nepriama digitalizácia: FUJI CRIR356
Zubné RTG: SIEMENS dental panorama
Skiagrafia: SIEMENS Luminos RF Classic
Denzitometria: HOLOGIC Discovery DXA system
Magnetická rezonancia: SIEMENS Skyra 3,0T, SIEMENS Magnetom Avanto 1,5T, SIEMENS Magnetom Symphony 1,5T
Počítačová tomografia: SIEMENS Somatom Definition, dual source 2x128,Stellar upgrade, SIEMENS Somatom Edge 128, SIEMENS Somatom Perspective 64
Mamografia: SIEMENS Mamomat Inspiration Prime with tomosynthesis
Ultrasonografia prsníkov: TOSHIBA Aplio400, TOSHIBA Aplio500
Ultrasonogafické vyšetrenia: PHILIPS iU22, TOSHIBA Aplio400, SIEMENS Sonoline G60
Digitálny datový sklad /PACS/: TATRAMED Tomocon PACS3 system with T3C
Nemocničný Informačný Systém /NIS, KIS/: STAPRO FONS Enterprise